4,97

NapI-franc1813W

In stock

Napoleon I 1 franc 1813 Lille

650.00 
LNB-Franc1852A

In stock

Louis Napoléon Bonaparte 1 franc 1852 Paris

160.00 
NapIII-franc1859BB

In stock

Napoleon III 1 franc 1859 Strasbourg

340.00