Nickel

Cameroun 100 francs 1966 essai

In stock

Cameroun 100 francs 1966 essai

40,00 
blank

In stock

Tunisie 1/2 Dinar 1968 Essai

20,00 
blank

In stock

RDA 5 mark 1969

55,00 
blank

In stock

Congo 100 francs 1971 Essai

35,00 
blank

In stock

Nouvelles Hebrides 50 francs 1972 Essai

50,00 
V République 2 Francs Essai 1978 Nickel

In stock

5th Republic 2 Francs Essai 1978 Nickel

220,00